GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Green Building

1. Sứ mệnh

Sứ mệnh của Green Building là cung cấp các giải pháp và dịch vụ xây dựng tốt nhất để thỏa mãn kỳ vọng của khách hàng và giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh lâu dài của mình. Chúng tôi đánh giá thành công của mình dựa trên sự thành công của khách hàng và các bên liên quan khác. Cuối cùng, thành công như vậy phụ thuộc vào các yếu tố liên quan đến chất lượng cao (dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế), an toàn của công trường, giá cả hợp lý và các giải pháp với tiến độ công việc phù hợp.

2. Tầm nhìn

Green Buiding đã từng bước hướng tới tầm nhìn trở thành một trong những Công ty Xây dựng Việt Nam được kính trọng nhất. Để được công nhận bởi các đối tác của khách hàng và doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp thành công của Green Buiding. Không chỉ mang lại sự tốt đẹp cho khách hàng, Green Buiding cũng tạo ra nhiều cơ hội cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên có thể tự hào làm việc tại Green Buiding.

3. Những giá trị cốt lõi

  • Tôn trọng: Tôn trọng quyền lực và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và cổ đông, tôn trọng đối tác và nhân viên.
  • Tin cậy: Trung thực mang lại niềm tin vào mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Đây là một trong những tiêu chí ưu tiên hàng đầu của Green Building.
  • Hợp tác: Cung cấp nơi làm việc an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu dân cư và chịu trách nhiệm về cộng đồng, thân thiện với môi trường. Tất cả các rủi ro tiềm năng có thể được ngăn chặn trong mỗi dự án.