Trang chủ / 2018 / Tháng Bảy

Lưu trữ theo tháng: Tháng Bảy 2018

Giới thiệu tổng quan

Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm được thành lập từ 7/2017 theo quyết định số 1447/QĐ-ĐHTL trực thuộc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi, là một tổ chức nghiên cứu, tư vấn, liên kết đạo tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực …

Xem thêm »